Hugh Ambrose

1 The Pacific

Author : Hugh Ambrose
Genre :  Military  Books  History  Biographies & Memoirs 
Price :  $11.99
Release Date :  2010-03-02
Description :  <b>The <i>New York Times</i> bestselling official companion book to the Emmy® Award-winning HBO® miniseries.<br /><br /></b>Between America's retreat from China in late November 1941 and the moment General MacArthur's airplane touched down on the Japanese mainland in August of 1945, five men connected by happenstance fought the key battles of the war against Japan. From the debacle in Bataan, to the miracle at Midway and the relentless vortex of Guadalcanal, their solemn oaths to their country later led one to the Great Marianas Turkey Shoot and the others to the coral strongholds of Peleliu, the black terraces of Iwo Jima and the killing fields of Okinawa, until at last the survivors enjoyed a triumphant, yet uneasy, return home.<br /><br />In <i>The Pacific</i>, Hugh Ambrose focuses on the real-life stories of five men who put their lives on the line for our country. To deepen the story revealed in the HBO® miniseries and go beyond it, the book dares to chart a great ocean of enmity known as the Pacific and the brave men who fought.

2 Liberated Spirits

Author : Hugh Ambrose & John Schuttler
Genre :  United States  Books  History 
Release Date :  2018-10-16
Description :  <b>A provocative new take on the women behind a perennially fascinating subject--Prohibition--by bestselling author and historian Hugh Ambrose.</b><br /><br />The passage of the 18th Amendment (banning the sale of alcohol) and the 19th (women's suffrage) in the same year is no coincidence. These two Constitutional Amendments enabled women to redefine themselves and their place in society in a way historians have neglected to explore. <i>Liberated Spirits</i> describes how the fight both to pass and later to repeal Prohibition was driven by women, as exemplified by two remarkable women in particular. <br /><br />With fierce drive and acumen, Mabel Willebrandt transcended the tremendous hurdles facing women lawyers and was appointed Assistant Attorney General. Though never a Prohibition campaigner, once in office she zealously pursued enforcement despite a corrupt and ineffectual agency.<br /><br />Wealthy Pauline Sabin had no formal education in law or government but she too fought entrenched discrimination to rise in the ranks of the Republican Party. While Prohibition meant little to her personally--aristocrats never lost access to booze--she seized the fight to repeal it as a platform to bring newly enfranchised women into the political process and compete on an equal footing with men.<br /><br />Along with a colorful cast of supporting characters, from rumrunners and Prohibition agents on the take to senators and feuding society matrons, <i>Liberated Spirits</i> brings the Roaring Twenties to life in a brand new way.

3 Pacifik

Author : Hugh Ambrose
Genre :  Military  Books  History 
Price :  $14.99
Release Date :  2010-01-01
Description :  V této odysseji z druhé světové války se prolínají opravdové osudy čtyř amerických mariňáků a jednoho pilota námořního letectva, kteří prošli válečným peklem všech zásadních bojů v Tichomoří — od bitvy s Japonci na Guadalcanalu, přes masakr na ostrově Iwodžima až po krvavé a prudké boje po vylodění na Okinawě na samém konci války.&#xa0;<br /> V knize jsou poutavě vylíčeny příběhy mužů, kteří dali v sázku životy, aby bojovali za svou vlast. Byli odveleni na druhý konec světa do války s nepřítelem, jenž upřednostňoval sebevraždu před kapitulací. Tito stateční muži poznali krutost a ponížení v zajateckých táborech, byli svědky nespočetných úmrtí v řadách vojáků i civilistů a za svá válečná ocenění zaplatili často měrou nejvyšší.<br /><br /> Hugh Ambrose doplňuje individuální osudy pětice válečných hrdinů televizní série o poznatky načerpané při mnohaletém studiu válečných dokumentů, záznamů, deníků, dopisů a memoárů i při rozhovorech s válečnými veterány. Nabízí čtenářům jedinečný, mnohavrstevný a poutavý pohled na válku v Tichomoří.&#xa0;<br /> Ambroseho kniha je unikátní válečnou výpovědí spojující bezprostřední a naléhavé osobní prožitky očitých svědků s historicky přesným popisem přelomových válečných událostí.<br /><br /> <b>Hugh Ambro</b>se je syn historika Stephena Ambroseho (jehož Bratrstvo neohrožených vyšlo v Jotě poprvé v roce 2002), renomovaný odborník na 2. světovou válku. Při natáčení seriálu Pacifik působil jako odborný konzultant.About This Site  Privacy Policy

© OKIHIKA.COM

the Apple logo, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.